Kategorier
Dränering

Kontroll av dränering i Västerås

Om du råkat köpa ett hus med fuktproblem, är det dags att kontrollera husets dränering. Låt ett företag som kan utföra dränering i Västerås inspektera huset.

Den som köper ett äldre hus har en undersökningsplikt. En besiktningsman ska undersöka huset för dolda fel och skriva ett protokoll efter sin inspektion. Men bara för att en sådan undersökning är gjord kan köparen inte luta sig tillbaka. Ett område som ofta visar sig lömskt är dräneringen runt huset. Även om den är utförd efter alla konstens regler kan den försämras med tiden och fukt kan uppstå i exempelvis en källare.

I ett hus med fuktproblem utvecklas gärna mögel, vilket inte bara skadar huset utan även är hälsovådligt. Det finns också småkryp som älskar fuktig miljö. Och sådana djur vill vi inte ha inne i huset. Varför uppstår då fuktskador? Allmänt gäller att dräneringen som en gång utförts korrekt börjar ge upp. Dräneringsrör kan ha skadats och sprickor kan ha uppstått i en källarvägg.

Ny dränering i Västerås

Alrik och Vera har köpt en villa som byggdes i mitten av 1900-talet. Huset har passat familjen perfekt men nu tänker de inreda källaren med ett hobbyrum som samtidigt ska kunna användas som övernattningsrum för barn och barnbarn. “Måste ni inte undersöka hur huset är dränerat innan ni börjar bygga om?” frågar Alriks kloka svärfar. “Jag kan tänka mig att det finns fuktangrepp på några ställen” fortsätter han.

Alrik kontaktar ett företag som har stort kunnande kring att dränera i Västerås. Firman undersöker källaren noggrant och bland annat med värmekamera. Det finns fukt! “Om ni vill vara helt säkra måste vi gräva runt huset och montera dräneringsmatta mot källarväggen”, säger firmans expert. “Förmodligen måste vi även byta dräneringsrören av lera som ligger längst ner vid bottenplattan på huset”. Firman tar jobbet på entreprenad och själva arbetet ger rätt till rotavdrag. 

Kategorier
Dränering

Dränering i Stockholm förhindrar fuktskador

Ett hus med bristfällig isolering runt källare och grund kan förr eller senare drabbas av fuktskador. Låt en firma se över dräneringen av ditt hus i Stockholm.

Du har kanske någon gång stött på en människa vars kläder luktar lätt av mögel. Personen ifråga känner förmodligen inte av doften själv eftersom fukt- och mögelskador har en tendens att långsamt smyga sig på. Att påpeka mögellukt hos en annan person kan vara känsligt och rent av kränkande. Men hur vet du att du själv inte har fuktskador i ditt hus?

Du bor i en villa som byggdes vid mitten av 1900-talet. På den tiden hände det att schakten runt huset fylldes igen med allehanda bråten. Det kunde vara oanvända tegelstenar, stenar eller till och med överblivna brädor. Någon effektiv dräneringsmatta har alltså förmodligen inte lagts kring källargrunden. 

Inspektion av dränering i Stockholm

Dina vuxna barn vill inte längre övernatta i det gästrum du inrättat i din källare. Den typiska källarlukt som finns i rummet vill de inte ha med sig hem. Din son tar till slut mod till sig och säger “Pappa, borde du inte kolla dräneringen runt huset?”. Du tar inte illa vid dig utan tänker lyda din sons råd.

Under rubriken “dränera ditt hus i Stockholm” hittar du ett företag som kan allt om dränering. Firman börjar med att kostnadsfritt undersöka din husgrund. När undersökningen är gjord får du en offert till ett fast pris. Arbetet innebär att firman gräver runt huset och lägger en dräneringsmatta med kanaler så att fukt inte tränger in i huset.