Kategorier
Dränering

Kontroll av dränering i Västerås

Om du råkat köpa ett hus med fuktproblem, är det dags att kontrollera husets dränering. Låt ett företag som kan utföra dränering i Västerås inspektera huset.

Den som köper ett äldre hus har en undersökningsplikt. En besiktningsman ska undersöka huset för dolda fel och skriva ett protokoll efter sin inspektion. Men bara för att en sådan undersökning är gjord kan köparen inte luta sig tillbaka. Ett område som ofta visar sig lömskt är dräneringen runt huset. Även om den är utförd efter alla konstens regler kan den försämras med tiden och fukt kan uppstå i exempelvis en källare.

I ett hus med fuktproblem utvecklas gärna mögel, vilket inte bara skadar huset utan även är hälsovådligt. Det finns också småkryp som älskar fuktig miljö. Och sådana djur vill vi inte ha inne i huset. Varför uppstår då fuktskador? Allmänt gäller att dräneringen som en gång utförts korrekt börjar ge upp. Dräneringsrör kan ha skadats och sprickor kan ha uppstått i en källarvägg.

Ny dränering i Västerås

Alrik och Vera har köpt en villa som byggdes i mitten av 1900-talet. Huset har passat familjen perfekt men nu tänker de inreda källaren med ett hobbyrum som samtidigt ska kunna användas som övernattningsrum för barn och barnbarn. “Måste ni inte undersöka hur huset är dränerat innan ni börjar bygga om?” frågar Alriks kloka svärfar. “Jag kan tänka mig att det finns fuktangrepp på några ställen” fortsätter han.

Alrik kontaktar ett företag som har stort kunnande kring att dränera i Västerås. Firman undersöker källaren noggrant och bland annat med värmekamera. Det finns fukt! “Om ni vill vara helt säkra måste vi gräva runt huset och montera dräneringsmatta mot källarväggen”, säger firmans expert. “Förmodligen måste vi även byta dräneringsrören av lera som ligger längst ner vid bottenplattan på huset”. Firman tar jobbet på entreprenad och själva arbetet ger rätt till rotavdrag.