Kategorier
Mätning

Vibrationsmätning mäter skaderisker 

Det kan vara skadligt med alltför mycket vibrationer från maskiner och fordon. Se till att det görs vibrationsmätning på din arbetsplats för säkerhets skull. 

I schlagertexten nämns bra vibrationer som något lyckosamt. De vibrationer som förekommer i arbetslivet kan vara allt annat än bra. Oavsett om det är buller från fordon eller skakningar från borrar och andra maskiner, är det välkänt att långvarig exponering kan ge både fysiska och mentala besvär.

Vissa miljöer, som gruvor, byggarbetsplatser och transportverksamhet är mer riskabla än andra för den som jobbar där länge. Det skakar bara, och det är inte så mycket att göra åt det när du till exempel ska borra i gatan. Men du kan be arbetsgivaren att vidta alla åtgärder som är möjliga. Vibrationsmätning är ett första steg på vägen. 

Exempelvis går det att minska arbetstiden för just de moment som är mest besvärliga. Det kanske kräver omorganisering av personal, så att fler kan hjälpas åt. Det finns bullerskydd och andra personskydd som kan användas. Det gäller att identifiera riskfaktorer och minska exponeringen. Anlita ett företag som är specialister på vibrationsmätnng. 

Klara besked med vibrationsmätning 

Hur skadligt det är med buller och vibrationer är svårt att bedöma för den som jobbar där. Man vill inte vara till besvär för sin arbetsgivare eller framstå som gnällig. Men man ska heller inte utsätta sig för arbetsskador och sjukdomar. Hur man upplever vibrationer är en subjektiv fråga, och det är bäst om det går att få klara besked. 

När ett certifierat företag för vibrationsmätning anlitas och ger sitt omdöme är det ett värde som man kan lita på. Det ger arbetsgivaren en klar siffra att utgå från, och det är också bra att skyddsombud kan dra rätta och rimliga slutsatser utifrån den specifika arbetsplatsen och situationen.

Det finns riktlinjer och gränsvärden, och med vibrationsmätning ser man om något är helt oacceptabelt eller ligger inom de tillåtna intervallen. Det kan vara tryggt för dig som är arbetstagare att någon tar farhågorna på allvar och gör vad man kan. Ingen vill gå och oroa sig för ryggbesvär eller muskelskador, utan man vill förebygga obehag så mycket det är möjligt.