Kategorier
Relining

Skillnaden mellan relining och stambyte i Stockholm

Är ni en bostadsrättsförening i Stockholm som behöver se över husets rörstammar? Funderar ni på om ni ska välja relining eller stambyte? Här är några tips.

Rörledningar håller som regel mellan fyrtio och sexton år. Hur länge de håller beror som regel på material och underhåll. Med underhåll menas reparation av slitna delar men även regelbunden rengöring av rören genom stamspolning. Det är viktigt att man inte väntar för länge med att åtgärda rörstammarna eftersom läckande rör också innebär fuktskador.

Idag kan man välja mellan stambyte och relining. Det sistnämnda innebär att man gjuter en ny yta på insidan av de gamla rören. På så vis slipper man att öppna upp badrumsgolv och slå sönder tätskikt och spara pengar. Men för att relining ska fungera får rören inte vara i alltför dåligt skick eftersom materialet då inte får fäste. 

En relining har även den fördelen att den endast tar två till tre dagar att utföra per bostad. Det betyder att man kan bo kvar under tiden och slipper ordna med ersättningsbostad. När det kommer till kostnaden skiljer det inte mycket mellan ett stambyte och en relining. Det som gör att en relining blir billigare är att man slipper badrumsrenoveringar och kan bo kvar under renoveringen. 

Hur länge håller relining?

En relining har lika lång livslängd som nya rörstammar. Men vill man utföra en relining måste man först ta reda på om det går. Kontakta ett företag som är specialiserat på relining i Stockholm. Då gör de först en grundlig undersökning och rörfilmning av fastighetens alla rör. Detta brukar vara kostnadsfritt och man får därefter förslag på lämpliga åtgärder, samt en offert.

Det är inte ovanligt att man blandar stambyte och relining. Det vill säga man byter ut de rör som är alltför dåliga och fodrar resterande. För att resultatet ska bli bra och hållbart är det viktigt att man tar hjälp av en erfaren firma som är certifierad. Då det är mycket som kan gå fel vid en relining måste företaget ha en ansvarsförsäkring.

Innan renoveringen av rörstammarna påbörjas måste man även skriva ett tydligt avtal. Detta för att undvika missförstånd och slippa extra kostnader. Avtalet ska vara så detaljerat som möjligt och även innehålla information om material, totalkostnad och datum för slutbesiktning.

Läs mer på webbsidan: reliningstockholm.se för att kunna hitta mer information samt tips om relining i Stockholm.