Kategorier
Besiktning

En besiktningsman i Göteborg ger klartecken 

En certifierad besiktningsman i Göteborg ska kontrollera alla nybyggda hus. Det är ett stort ansvar att påtala eventuella brister innan ett godkännande sker. 

När bygget är färdigt anlitar man ett certifierat besiktningsföretag som går igenom husets konstruktion, skick och standard. Det ska följa gällande regler och byggnormer och vara byggt på ett tillförlitligt sätt. Finns det några brister eller tveksamheter måste en besiktningsman i Göteborg påtala detta. Först därefter kan byggnaden godkännas och tas i bruk. 

Detta är en viktig procedur, som måste utföras överallt där man bygger något. Det är förstås viktigt när det gäller skyskrapor och stora byggnader i Göteborg, men det är viktigt för byggnader överallt. Man måste minimera risken för ras och olyckor, och därför krävs det en certifierad besiktningsman för uppgiften. Det är ett stort ansvar att ge klartecken och godkännande på en byggnad, så att den håller måttet. 

En besiktningsman kan regelverket 

En besiktningsman kan också anlitas som konsult när det gäller stadsplanering. Då kan det handla om energi, brandsäkerhetsfrågor eller olika typer av standard som är önskvärd. Exempelvis har certifierade besiktningsföretag i Göteborg mycket att göra när det gäller planering av nya bostäder eller offentliga lokaler. 

En certifierad besiktningsman i Göteborg känner till alla byggregler och de standardkrav som finns. Därför krävs det en ständig fortbildning så att besiktningsfirman är uppdaterad om ändrade regler och föreskrifter. Det tillkommer nya bestämmelser, och då måste en besiktningsman känna till dessa för att kunna ge det bästa utlåtandet om det bygge som är på gång.