Kategorier
Kran

Svängkranar – för lyft i många riktningar

Svängkranar är en flexibel lyftanordning för lätt och tung last som kan rotera och dessutom monteras på en platta så den kan flyttas till där den behövs.

Det finns en mängd olika lyftanordningar för industrin: traverser, lyftkranar, manuella telfrar och lyftanordningar med hjälp av taljor. Det känns kanske lite överflödigt, men alla varianter behövs. I många industrier behöver man göra tunga lyft med precision i en miljö som dessutom skräddarsys för just den tillverkning man hanterar.

Då behöver man alternativ. Man behöver kunna titta på hela sin produktionskedja och hitta lösningar så att det som produceras kan lyftas fram mellan olika produktionssteg från början till slut utan stopp. Lyften är ibland enkla och handlar mest om att lyfta in det som produceras till en maskin och vidare till nästa maskin, men ibland behöver man göra mer avancerade manövrar med godset.

Svängkranar är flexibla kranar

En viktig typ av lyftanordning är svängkranen. Med en svängkran kan man lyfta tungt gods och sedan rotera runt för att lasta av godsen någon annanstans. Svängkranar är det givna alternativet när man ska flytta tungt gods mellan två tillverkningslinjer, eller svänga in och ut godset ur en maskin. Det finns också svängkranar som kan monteras på en platta. Då kan de flyttas mellan olika platser så att de står där de behövs just vid tillfället.

När man planerar sin industriella miljö, och tänker igenom lyften av det gods man planerar att tillverka, kan man redan på planeringsstadiet kontakta kranleverantören för att få tips och råd om hur man skapar den bästa miljön. En modern tillverkningsindustri är en högteknologisk arbetsplats där man måste hjälpas åt för att hitta bra lösningar. Man kan ju inte vara expert på allting själv!