Kategorier
Rör

Rörinspektion Stockholm – därför är det viktigt 

Stammarna fyller en enormt viktig funktion i alla byggnader – från en villa till en större fastighet. Samma problem finns också oavsett vilken typ av byggnad man tittar på. Stammarna löper på insidan av huskroppen och i och med detta så glöms det bort.

 Underhållet av stammarna blir ofta bristfälligt och med detta kommer också risken för kostsamma, svårlösta vattenskador. Med en rörinspektion i Stockholm kan man säkerställa att stammarna håller ett gott skick – och man kan även åtgärda eventuella problem innan de blir akuta och dyra att ta tag i. 

Så fungerar en rörinspektion

En rörinspektion i Stockholm innebär att du anlitar ett företag som med hjälp av modern teknik ser över skicket på de rör och ledningar som finns i din villa. Samma sak om du är fastighetsägare – eller en BRF. Man använder sig av slangar som har kameror fästa i sig, låter dessa gå in i stammarna och kan sedan – i realtid – se över skicket. Upptäcker man någonting – exempelvis en spricka – så dokumenteras detta. 

Allt sammanställs sedan och redovisas för dig – detta tillsammans också med en lista över rekommenderade åtgärder. En rörinspektion i Stockholm kostar inte så mycket pengar, den tar inte så lång tid att genomföra – och det är att anse som en riktigt bra investering och försäkring mot kostsamma skador. 

Spolning – så tar du bort stopp i rören 

En vanlig åtgärd som rekommenderas i samband med att en rörinspektion ägt rum är en stamspolning. En sådan innebär att företaget går in och rengör rör och ledningar med högt tryck. Allt som fastnat – smuts, fett, papper och annat – spolas bort och slitaget på rören minskar genom detta radikalt. Det är ett effektivt sätt att ge stammarna längre livslängd och samtidigt också slippa ett framtida stambyte. Hur mår egentligen stammarna i ditt hus? Med en rörinspektion får du konkreta svar och kan agera innan det är för sent!

Läs mer om varför rörinspektion är viktigt på webbsida: rörinspektionstockholm.se