Kategorier
Betonghåltagning

Att tänka på inför en betonghåltagning i Örebro

En betonghåltagning i Örebro är ett ganska omfattande ingrepp och kräver en stor planering och eftertanke, samt även en noggrann kontakt med kommunen.

Betonghåltagning betyder precis det som ordet säger, nämligen en håltagning i betong. Men håltagningen kan även vara i alla andra olika stenmaterial, som exempelvis tegel eller liknande. Eftersom betong är ett hårt material så krävs det speciellt utbildad personal. Det krävs även en korrekt utrustning som är specialtillverkad för att just utföra någon typ av håltagning i sten och betong.

Med hjälp av yrkeskunskap och rätt verktyg finns det en möjlighet att skapa hål i väggar, golv och på valv. Det vill säga betong som används som golv och mellantak i hus som är högre än en våning. Hålen som skapas, vid en betonghåltagning, kan vara mindre hål till rördragningar för el, VA eller ventilation. Men det kan även vara större hål till hisschakt, dörrar och fönster, eller ett större hål för en tillbyggnad.

En planerad betonghåltagning

Vid alla ändringar i fasader, samt i vissa fall större ändringar inomhus, ska alltid kommunens bygglovsenhet meddelas. Därför är det klokt att kontrollera med kommunen ifall den betonghåltagning som ni tänker göra, kräver ett meddelande eller bygglov i Örebro. Om det krävs så behöver man även ta fram konstruktionsritningar samt ritningar för att kunna visa ändringen.

En betonghåltagning är en åtgärd som kräver en hel del förarbete och som kostar en del. Därför är det mycket viktigt att vara helt säker på var hålet ska göras, hur stort det ska vara samt vilken form det ska ha. Vid en håltagning i betong går det generellt sett att göra hål som är kantiga, som fyrkantiga eller rektangulära. Det går även att göra hål som är runda, så det finns beslut att ta där.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: håltagningörebro.se